क्षमता

1. उत्पादन लाइन: 3, कामदार: 30

2.SMT मेसिन: 3

zl2
zl3
zl4
zl5

3. एजिङ टेस्ट क्ल्याम्पिङ यन्त्र: 30, तापक्रम परीक्षण मेसिन: 2

4. उत्पादन मात्रा: 70,000pcs/महिना

zl6
zl7
zl8