गुणस्तर

zl9
zl11
zl10
zl12

कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रक्रिया
1. आगमन सामग्री नमूना निरीक्षण।
2. विधानसभा अघि पूर्ण विद्युत निरीक्षण।
3. निरीक्षण र उत्पादन समयमा निरीक्षण।
4. सबै उत्पादनहरूको उमेर परीक्षण।
5. समाप्त उत्पादन अनप्याकिंग को नमूना निरीक्षण।
6. वितरण अघि लेबल र मात्रा जाँच गर्नुहोस्।