आर एन्ड डी

zzzl3

ISO मानक अनुसार पूर्ण र कठोर आर एन्ड डी प्रक्रिया।
टोली आकार: 5
नयाँ उत्पादनहरू: 3-5 पीसी / वर्ष
पेटेंट: 3-8 पीसी / वर्ष
परीक्षण रिपोर्टहरू: 5-8 पीसी / वर्ष
प्रमाणपत्रहरू: 3-5 पीसी / वर्ष